Mohlo by Vás zajímat

Kolposkopie

Vyšetření děložního čípku pomocí přístroje – kolposkopu. Toto vyšetření je součástí preventivní prohlídky u gynekologa. Umožňuje zachytit časné přednádorové změny na povrchu čípku.

Expertní kolposkopie

Jedná se o konziliární kolposkopické vyšetření, které je prováděno gynekologem s funkční licencí k tomuto vyšetření (www.kolposkopie.eu). K vyšetření je žena odeslána svým ošetřujícím gynekologem v případě abnormálního výsledku cytologie, v případě podezření na přednádorový či nádorový stav na čípku, nebo v případě rozporu mezi cytologickým a základním kolposkopickým nálezem. Vyšetření se provádí v naší ambulanci. Součástí je fotodokumentace a popis nálezu s doporučením, které je zasláno odesílajícímu gynekologovi.

Biopsie

V některých případech je nutné provedení cíleného bioptického vyšetření, tj. odběru malého vzorku tkáně z děložního čípku pod kolposkopickou kontrolou. Vzorek se následně vyšetří pod mikroskopem. Odběr je nebolestivý a provádí se ambulantně.

Cytologie

Je základní screeningovou metodou pro záchyt přednádorových změn děložního hrdla. Buňky, které jsou odebrány kartáčkem či štětičkou z povrchu děložního čípku, jsou následně vyšetřeny pod mikroskopem v akreditované cytologické laboratoři. Cytologie spolu s kolposkopií je součástí preventivní prohlídky.

Konizace

Představuje léčebný výkon přednádorových změn děložního hrdla. Výkon spočívá v odstranění části děložního hrdla, v které se nachází tyto přednádorové změny. Někdy je konizace indikována i z důvodů upřesnění diagnosy. Téměř všechny zákroky provádíme v lokální anestezii. 

HPV infekce (infekce lidským papillomavirem)

Je nejčastější pohlavně přenosná infekce. S touto virovou infekcí se za život setká až 80% žen. Většina infekcí je přechodná a nezpůsobí u nakažené osoby žádné potíže. Pouze u malé skupiny žen vede ke vzniku bradavic, tzv. kondylomů a ke vzniku přednádorových změn až nádoru děložního čípku. 95-98% nádorů děložního čípku vzniká právě vlivem této infekce. Tato infekce je i původcem rakoviny pochvy, vulvy (zevního genitálu), konečníku, nádorů hlavy a krku, u mužů pak rakoviny penisu. Více informací naleznete na www.hpv-college.cz .

HPV testace

Velmi přesné vyšetření, které prokáže přítomnost HPV infekce na děložním čípku. V některých zemích je součástí screeningového programu. V ČR se provádí v indikovaných případech u žen nad 30 let. V případě pozitivity zvyšuje u těchto žen významně pravděpodobnost přednádorových změn na čípku. U žen mladších se toto vyšetření neprovádí, neboť v této věkové skupině je HPV pozitivních žen až 35 % a tato infekce je většinou přechodná a nezpůsobí ve většině případů žádné změny.

Vyšetření biomarkeru p16 a Ki 67 (Cintec Plus)

Speciální vyšetření prováděné u některých abnormálních cytologických nálezů. Slouží k rozlišení změn, které mají tendenci se zhoršovat ve změny těžšího stupně a změn, které jsou naopak změnami pouze přechodnými. Toto vyšetření není v ČR standardem. Naše ambulance ho provádí ve spolupráci s akreditovanou cytologickou laboratoří.

Screening karcinomu děložního hrdla

Screening byl v ČR zahájen v roce 2008. Spočívá v ročních preventivních kontrolách s odběrem cytologie a provedení kolposkopie. Cílem screeningu je zachytit nádorové onemocnění v časném stadiu, lépe ještě ve stadiu přednádorovém (prékancerozy). Součástí screeningu je síť tzv. akreditovaných cytologických laboratoří, jejichž činnost je průběžně kontrolována a monitorována. ČR patří bohužel v porovnání s vyspělými státy EU k zemím s vysokým výskytem tohoto nádorového onemocnění. Důvodem je především do nedávna chybějící screening.

Další informace získáte na těchto stránkách:

www.cervix.cz

www.hpv-college.cz

www.kolposkopie.eu

www.vsecomuzu.cz
www.antikoncepce.cz

 

Kontakt

MUDr. Michael Kozák Rybářská 81/12
74601, Opava

Slezská 515
Hradec nad Moravicí
747 41
+420 553 611 198 Opava
+420737085216 Hradec n.M.
info@gynekologie-kozak.cz